ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΝΤΑΙΦΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΝΤΑΙΦΗ

ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ

Add Comment